Vielse og portrett
Samtale i forkant
Bryllupsportretter på location
Fotografering under vielsen
2-3 timer fotografering
Bildene blir etterarbeidet
Fri privat bruk
kr 17 000,-
Halvdag
Samtale i forkant
Bryllupsportretter på location
Fotografering under vielsen
Hele 5 timer sammenhengende fotografering,
tidspunkt for start av fotografering bestemmer dere selv
Bildene blir etterarbeidet
Fri privat bruk
kr 24 000,-
Heldag
Samtale i forkant
Bryllupsportretter på location
Fotografering under vielsen
Hele 10 timer sammenhengende fotografering,
tidspunkt for start av fotografering bestemmer dere selv
Bildene blir etterarbeidet
Fri privat bruk
kr 34 000,-
Eget ønske
Om dere har spesielle ønsker ta kontakt så
ser vi hva vi kan få til sammen